Toon Winkelmand (0)
Als gevolg van nieuwe COVID-beperkingen kunt u rekenen op vertragingen van nog eens 2 - 3 dagen bovenop de normale geschatte tijdsbestekken.
Get in Shape Sports Games

Verkoopvoorwaarden

Achtergrond

Deze Verkoopvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder Wij de Goederen door ons via deze website aan consumenten worden verkocht, shop4nl.com ("Onze Site"). Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u goederen via onze site bestelt. U dient deze verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden wanneer u goederen bestelt. Als u niet akkoord gaat met en gebonden bent aan deze verkoopvoorwaarden, kunt u geen goederen bestellen via onze site.

1. Definities en Interpretaties

1.1 In deze Verkoopvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:

"Contact" betekent een contract voor de aankoop en verkoop van goederen, zoals uitgelegd in clausule 8;
"Goederen" betekent de goederen die door Ons via onze site worden verkocht;
"Bestel" betekent uw bestelling voor goederen;
"Order bevestiging" betekent onze acceptatie en bevestiging van uw Bestelling;
"Bestel nummer" betekent het referentienummer voor uw bestelling; en
"Wij / ons / onze" betekent Xbite Ltd, een in England geregistreerde naamloze vennootschap met ondernemingsnummer 6520821, met als vestigingsadres Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD

2. Informatie Over Ons

2.1 Onze Site, shop4nl.com, is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Xbite Ltd, een naamloze vennootschap die in England is geregistreerd onder 6520821, met als adres Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Ons @@[email protected] nummer is 928 8279 70.

3. Toegang tot en gebruik van onze site

3.1 Toegang tot onze site is gratis.

3.2 Het is uw verantwoordelijkheid om alle regelingen te treffen die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot onze site.

3.3 Toegang tot onze site wordt aangeboden "zoals deze is" en op basis van "zoals beschikbaar". Wij kunnen onze site (of een deel daarvan) te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen, opschorten of stopzetten. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk jegens u als onze site (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

3.4 Gebruik van onze site is onderworpen aan onze Website Gebruiksvoorwaarden. Zorg ervoor dat u ze aandachtig hebt gelezen en dat u ze begrijpt

4. Leeftijdsbeperkingen

Consumers may only purchase Goods through Our Site if they are at least 18 years of age.

5. Zakelijke klanten

Deze verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op klanten die goederen kopen in de uitoefening van hun bedrijf.

6. Goederen, prijzen en beschikbaarheid

6.1 Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle beschrijvingen en grafische weergaven van door ons beschikbare goederen overeenkomen met de werkelijke goederen. Houd echter rekening met het volgende:

6.1.1 Images of Goods are for illustrative purposes only. There may be slight variations in colour between the image of a product and the actual product sold due to differences in computer displays and lighting conditions; 6.1.2 Afbeeldingen en / of beschrijvingen van verpakkingen dienen slechts ter illustratie, de feitelijke verpakking van goederen kan variëren.

6.2 Houd er rekening mee dat subbepaling 6.1 Onze verantwoordelijkheid niet uitsluit voor fouten als gevolg van nalatigheid van Onze kant en alleen betrekking heeft op kleine variaties van de juiste Goederen, niet op verschillende Goederen. Raadpleeg clausule 10 als u onjuiste goederen ontvangt (dat wil zeggen goederen die niet zijn zoals beschreven).

6.3 In voorkomend geval moet u mogelijk de vereiste maat, model, kleur en aantal van de goederen die u koopt, selecteren.

6.4 We kunnen niet garanderen dat Goederen altijd beschikbaar zullen zijn. Voorraadindicaties worden verstrekt op onze site, maar dergelijke indicaties zijn niet in realtime en kunnen enigszins onnauwkeurig zijn.

6.5 Kleine wijzigingen kunnen van tijd tot tijd worden aangebracht in bepaalde Goederen tussen uw Bestelling die wordt geplaatst en Wij die de Bestelling verwerken en de Goederen verzenden, bijvoorbeeld om wijzigingen in relevante wet- en regelgevingsvereisten weer te geven, of om specifieke technische of beveiligingsmaatregelen aan te pakken kwesties. Dergelijke wijzigingen zullen geen van de hoofdkenmerken van de Goederen veranderen en zullen normaal gesproken uw gebruik van die Goederen niet beïnvloeden. Als u echter wijzigingen aanbrengt die van invloed zijn op uw gebruik van de Goederen, ontvangt u passende informatie.

6.6 We doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle prijzen die op onze website worden getoond correct zijn op het moment dat ze online gaan. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en om speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig toe te voegen, aan te passen of te verwijderen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die u al hebt geplaatst (let op paragraaf 6.9 met betrekking tot btw, echter).

6.7: Alle prijzen worden door ons gecontroleerd voordat we uw bestelling accepteren. In het onwaarschijnlijke geval dat we onjuiste prijsinformatie hebben getoond, behouden we ons het recht voor om uw bestelling zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. We behouden ons ook het recht voor om schriftelijk contact met u op te nemen om u op de hoogte te stellen van eventuele discrepanties. Als de juiste prijs lager is dan de prijs die werd getoond toen u uw bestelling plaatste, zullen we u gewoon het lagere bedrag in rekening brengen en doorgaan met het verwerken van uw bestelling. Als de juiste prijs hoger is, behouden wij ons voor om u de mogelijkheid te geven om de goederen tegen de juiste prijs te kopen (als we de capaciteit hiervoor hebben) of om uw bestelling (of het betrokken deel ervan) te annuleren. In dit geval gaan we pas verder met het verwerken van uw bestelling als u reageert. Als we binnen 7 werkdagen geen reactie van u ontvangen, behandelen we uw bestelling als geannuleerd en stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.8 In het geval dat de prijs van de door u bestelde Goederen wijzigt tussen uw Bestelling die wordt geplaatst en Wij die de Bestelling verwerken en de betaling innen, wordt de prijs die op onze Site wordt vermeld op het moment van het plaatsen van uw Bestelling in rekening gebracht.

6.9 Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw, indien van toepassing. Prijzen zijn vast, ongeacht uw locatie. Als u een zakelijke klant in het VK of de EU bent, kunt u contact met ons opnemen voor een btw-factuur.

6.10 De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de goederen die op onze site worden weergegeven. Voor meer informatie over de verzendkosten verwijzen wij u naar de FAQs. Leveringsopties en de bijbehorende kosten worden aan u gepresenteerd als onderdeel van het bestelproces. Let op: wij bieden geen contant geld aan bij levering.

6.11 Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website juist zijn, kunnen zich fouten voordoen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld ontvangt u een volledige terugbetaling.

6.12 We streven ernaar om alle e-mail spelcodes goed te keuren tegen onze veiligheidscontroles op dezelfde dag in de werkuren van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.30 uur GMT, maar dit proces kan langer duren en is niet gegarandeerd, hoewel in de meeste gevallen de code u op dezelfde dag zal bereiken.

6.13 U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt voor het bestellen of kopen van goederen of diensten correct zijn, de leveringsgegevens mogen niet worden gewijzigd nadat een bestelling is geplaatst. Onze etiketten worden automatisch afgedrukt op basis van de door u verstrekte informatie, we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies als gevolg van onjuiste leveringsgegevens die door u zijn ingevoerd.

7. Orders - Hoe contracten worden gevormd

7.1 Onze Site begeleidt u bij het bestelproces. Voordat u uw bestelling verzendt, krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te beoordelen en te wijzigen. Zorg ervoor dat u uw bestelling zorgvuldig hebt gecontroleerd voordat u deze verzendt.

7.2 Als u ons tijdens het bestelproces onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als we uw bestelling niet kunnen verwerken vanwege onjuiste of onvolledige informatie, nemen wij contact met u op om te vragen om deze te corrigeren. Als u ons niet binnen een redelijke termijn van ons verzoek de juiste of volledige informatie geeft, zullen wij uw bestelling annuleren en het contract als beëindigd beschouwen. Als we kosten maken als gevolg van uw onjuiste of onvolledige informatie, kunnen wij die kosten aan u doorberekenen.

7.3: Geen enkel deel van onze site vormt een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat we naar eigen goeddunken kunnen accepteren. Onze bevestiging van ontvangst van uw bestelling betekent niet dat we deze hebben geaccepteerd. Onze acceptatie wordt aangegeven doordat wij u een e-mail met bestelling verzonden sturen. Pas zodra we u een e-mail met bestelling verzonden hebben, is er een juridisch bindend contract tussen ons en u.

7.4 Orderbevestigingen zullen de volgende informatie bevatten:

7.4.1 Uw Bestelnummer; 7.4.2 Bevestiging van de bestelde Goederen inclusief volledige details van de belangrijkste kenmerken van die Goederen; 7.4.3 Volledig gespecificeerde prijsstelling voor de bestelde Goederen, inclusief, in voorkomend geval, belastingen, levering en andere verplichte kosten; 7.4.4 geschatte leverdatum (s) en tijd (s);

7.5 In het onwaarschijnlijke geval dat wij uw bestelling om welke reden dan ook niet accepteren of niet kunnen uitvoeren, zullen we schriftelijk uitleggen waarom. Onder normale omstandigheden zal er geen betaling plaatsvinden. Als wij de betaling hebben ontvangen, zullen dergelijke sommen u zo snel mogelijk en in elk geval binnen 7 werkdagen worden terugbetaald.

7.6 Alle restituties die op grond van dit artikel 7 verschuldigd zijn, worden gemaakt met dezelfde betaalmethode die u gebruikte bij het bestellen van de goederen.

7.7 Bestellingen kunnen op elk moment voor verzending door ons worden geweigerd en gerestitueerd indien leverings- of betaalgegevens zijn gemarkeerd door ons geautomatiseerde fraudepreventiesysteem. Om de kans dat dit gebeurt te minimaliseren, gebruikt u indien mogelijk een creditcard of PayPal-account met hetzelfde factuuradres als het afleveradres van uw bestelling.

7.8 Bij het bestellen van een item dat downloadbare inhoud bevat, kan een regiospecifieke PSN/Xbox Live/Nintendo Network-account vereist zijn

7.9 Vanaf 1 november 2019 kunnen bestellingen die naar de VS worden verzonden, aansprakelijk zijn voor lokale belastingen. Als uw bestelling aansprakelijk is, wordt een indicatie van deze belastingen weergegeven bij het afrekenen

7.10 Please note that you will be required to pay 25% VAT + any relevant import duties once your order arrives in Norway

8. Betaalmethode

8.1 Betaling voor goederen en bijbehorende bezorgkosten moeten altijd vooraf worden gedaan en u wordt gevraagd om te betalen tijdens het bestelproces.

8.2 Wij accepteren de volgende betaalmethoden op onze site:

8.2.1 Paypal8.2.2 Paypal Express

8.3 Alle betalingen worden onderworpen aan een interne betalingscontrole, als we dit nodig vinden. We zullen de kaarthouder vragen om te verifiëren dat dit een geautoriseerde transactie is. Dit wordt via een e-mail aangevraagd bij de accounthouder / Paypal-accounthouder en moet binnen 7 dagen na ontvangst van de e-mail worden beantwoord. Als de e-mail niet wordt beantwoord en naar behoren wordt geverifieerd, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de teruggave direct teruggestort op de oorspronkelijke betaalmethode.

8.3.1 Bestellingen kunnen op elk moment vóór verzending door ons worden geweigerd en terugbetaald als leverings- of betalingsgegevens worden gemarkeerd door ons geautomatiseerde fraudepreventiesysteem. Om de kans dat dit gebeurt zo klein mogelijk te houden, gebruikt u een creditcard / betaalkaart of PayPal-rekening met hetzelfde factuuradres als het afleveradres van uw bestelling.

9. Levering, risico en eigendom

9.1 Alle goederen die via onze site worden gekocht, worden normaal gesproken binnen 30 dagen na de datum van onze orderbevestiging geleverd, tenzij anders overeengekomen of gespecificeerd tijdens het bestelproces (onder voorbehoud van extra vertragingen veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle, zie clausule 13 - indien Clausule 13 is geactiveerd, dan zijn onze onderstaande verloren in transittijden naar eigen goeddunken onderhevig aan extra vertragingen)

9.2 Een bestelling naar een adres op het vasteland van het VK wordt pas ten minste 10 werkdagen na de verzenddatum als verloren beschouwd tijdens het transport. Bestellingen naar de EU worden pas ten minste 15 werkdagen na de verzenddatum als verloren tijdens het transport beschouwd. Bestellingen naar alle andere adressen worden pas ten minste 20 werkdagen na de verzenddatum als verloren tijdens het transport beschouwd. Als een bestelling na deze termijnen nog steeds niet wordt afgeleverd, zullen we u naar eigen goeddunken vervangende artikelen of een terugbetaling voor het / de verloren item (s) verstrekken. Als er een restitutie of vervanging (en) wordt verstrekt, kunt u een kort formulier ontvangen dat door het oorspronkelijke koeriersbedrijf moet worden ingevuld om te bevestigen dat u uw levering niet hebt ontvangen. Als dit formulier niet is ingevuld of u vermeldt dat het originele item is ontvangen, maar u heeft ons laten weten dat dit niet het geval was, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens door te geven aan een incassobureau om de kosten van uw bestelling en alle daarmee verband houdende uitgaven, inclusief die van het innen van de schuld.

9.2.1 De gemiste postvorderingen zijn beperkt tot 3 vorderingen per rekening en adres. 9.2.2 Na 90 dagen kan een bestelling niet meer als Verloren in Doorvoer worden gedeclareerd.

9.3 De artikelen worden verzonden vanuit meerdere magazijnen in het Verenigd Koninkrijk. Meerdere artikelen worden meestal in aparte pakketten verzonden. De afleveradressen in het Verenigd Koninkrijk hoeven geen extra belastingen of heffingen te betalen die nog niet in de prijs zijn inbegrepen. Voor alle andere afleveradressen in het land zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten/rechten/belastingen of andere kosten die door uw thuisland in rekening kunnen worden gebracht.

9.4 Indien Wij niet in staat zijn de Goederen op de leveringsdatum te leveren, geldt het navolgende:

9.4.1 Als er niemand op uw afleveradres beschikbaar is om de Goederen in ontvangst te nemen en de Goederen niet via uw brievenbus kunnen worden verzonden of op een door u aangewezen veilige plaats kunnen worden achtergelaten, laten wij een afleveringsbon achter waarin wordt uitgelegd hoe de levering kan worden herschikt of waar de Goederen kunnen worden opgehaald; 9.4.2. Als u de Goederen niet binnen 7 dagen ophaalt of de levering niet opnieuw schikt, nemen wij contact met u op om u te vragen hoe u te werk wilt gaan. Indien wij geen contact met u kunnen opnemen of een herlevering of afhaling kunnen regelen, zullen wij het Contract als geannuleerd behandelen en de Goederen terughalen. In dat geval krijgt u de aankoopprijs van de Goederen zelf terug, maar niet de leveringskosten. We kunnen u ook factureren voor alle redelijke extra kosten die we moeten maken om de goederen te recupereren.

9.5 In het onwaarschijnlijke geval dat We de Goederen niet leveren binnen 30 kalenderdagen na Onze Orderbevestiging (of zoals anders overeengekomen of gespecificeerd als in artikel 9.1), indien een van de volgende omstandigheden van toepassing is, kunt u het Contract als onmiddellijk beëindigd beschouwen:

9.5.1 Wij hebben geweigerd uw Goederen te leveren; of 9.5.2 Gelet op alle relevante omstandigheden was levering binnen die termijn essentieel; of 9.5.3 U hebt ons bij het bestellen van de Goederen verteld dat levering binnen die periode essentieel was.

9.6 U kunt uw Order geheel of gedeeltelijk annuleren op grond van artikel 9.3 of 10.4, op voorwaarde dat het scheiden van de Goederen in uw Order de waarde ervan niet significant vermindert. Bedragen die u reeds hebt betaald voor geannuleerde Goederen en de levering ervan zullen binnen 7 werkdagen aan u worden terugbetaald. Houd er rekening mee dat als er geannuleerde Goederen bij u worden afgeleverd, u deze aan ons moet retourneren of met ons moet regelen dat ze worden opgehaald. In beide gevallen dragen wij de kosten voor het retourneren van de geannuleerde Zaken.

9.7 De levering wordt geacht volledig te zijn en de verantwoordelijkheid voor de Goederen gaat op u over zodra Wij de Goederen hebben afgeleverd op het adres dat u hebt opgegeven, inclusief, indien van toepassing, een ander adres.

9.8 De eigendom van de Goederen gaat op u over zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen (inclusief eventuele verzendkosten) hebben ontvangen.

9.9 Alle terugbetalingen die op grond van dit artikel 9 verschuldigd zijn, zullen worden gedaan met behulp van dezelfde betalingsmethode die u hebt gebruikt bij het bestellen van de Goederen.

9.10 We kunnen een geopend artikel niet terugbetalen of ruilen, tenzij het defect is, of als het artikel naar u is verzonden door onze fout.

9.11. Wij testen elke retourzending; gelieve 7 werkdagen de tijd te nemen voor deze procedure. Als een geretourneerd artikel niet defect blijkt te zijn door ons testcentrum zullen wij het artikel aan u retourneren en bent u aansprakelijk voor de portokosten. Houd er rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om te controleren of een gekocht item compatibel is met de hardware die u op dat moment bezit.

9.12 Als u het adres van een eerdere bestelling moet wijzigen, neem dan contact met ons op, de bestelling wordt niet automatisch bijgewerkt.

9.13 We kunnen ervoor kiezen om uw bestelling te verzenden met DHL Tracked-services als de bestelling van grote waarde / kwantiteit is, de beslissing om naar een bijgehouden service te upgraden naar ons goeddunken is gemaakt

9.13.1 Eventuele extra bestellingen die binnen 24 uur na de eerste bestelling worden geplaatst, kunnen samen worden verzonden als ze via DHL Tracked-services worden verzonden

9.14 Multiple orders that have been placed within a certain time frame may be dispatched out together in the same parcel.

10. Defecte, beschadigde of onjuiste goederen

10.1 Volgens de wet moeten We goederen leveren die van voldoende kwaliteit zijn, geschikt zijn voor het doel, zoals beschreven op het moment van aankoop, in overeenstemming met alle pre-contractinformatie die we hebben verstrekt en die overeenkomen met monsters of modellen die u hebt gezien of onderzocht (tenzij we u op de hoogte hebben gesteld van eventuele verschillen). Als enige digitale inhoud is opgenomen in de Goederen, moet die digitale inhoud ook conform zijn. Als door u gekochte artikelen niet voldoen en bijvoorbeeld fouten vertonen of beschadigd raken wanneer u ze ontvangt, of als u onjuiste (of verkeerd geprijsde) goederen ontvangt, neem dan contact met ons op via het contactformulier zo snel als redelijkerwijs mogelijk is om Ons op de hoogte te stellen van de fout, schade of fout, en om een ​​terugbetaling, reparatie of vervanging te regelen. Uw beschikbare remedies zijn als volgt:

10.1.1 Vanaf de dag dat u de Goederen ontvangt (en eigendom van hen bent) heeft u een recht van 30 kalenderdagen om de Goederen af ​​te wijzen en een volledige terugbetaling te ontvangen als ze niet voldoen zoals hierboven vermeld. 10.1.2 Als u de Goederen niet wilt weigeren of als de afkeurperiode van 30 kalenderdagen is verstreken, kunt u een reparatie van de Goederen of een vervanging aanvragen. Wij dragen de bijbehorende kosten en zullen de reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn en zonder belangrijk ongemak voor u uitvoeren. In bepaalde omstandigheden, waarbij een reparatie of vervanging onmogelijk of anderszins onevenredig is, kunnen we u in plaats daarvan het alternatief aanbieden (dat wil zeggen een vervanging in plaats van een reparatie of omgekeerd) of een volledige restitutie. Als u een reparatie of vervanging aanvraagt ​​gedurende de weigeringsperiode van 30 kalenderdagen, wordt die periode opgeschort terwijl wij de reparatie of vervanging uitvoeren en wordt deze hervat op de dag dat u de vervangende of gerepareerde goederen ontvangt. Als er minder dan 7 kalenderdagen overblijven buiten de oorspronkelijke periode, wordt deze verlengd tot 7 kalenderdagen. 10.1.3 Als de Goederen na een reparatie of vervanging nog steeds niet conform zijn (of als We dit niet kunnen doen zoals eerder beschreven, of niet hebben gewerkt binnen een redelijke tijd of zonder belangrijk ongemak voor u), hebt u wellicht het recht om ofwel om de Goederen tegen een gereduceerde prijs te houden, of om ze te weigeren in ruil voor een terugbetaling. 10.1.3 Als u het definitieve recht op afkeuring van de goederen uitoefent meer dan zes maanden nadat u de goederen hebt ontvangen (en eigendom van hen bent), kunnen we elke terugbetaling verminderen om het gebruik dat u van de goederen hebt gekregen, weer te geven. 10.1.3 Binnen een periode van zes jaar nadat u de goederen hebt ontvangen (en eigendom van hen), kunt u, als de goederen niet een redelijke tijdsduur in beslag nemen, mogelijk recht hebben op een gedeeltelijke terugbetaling. Houd er rekening mee dat na zes maanden verstreken sinds u de goederen hebt ontvangen, de bewijslast bij u ligt om te bewijzen dat het defect of de non-conformiteit bestond op het moment van levering.

10.2 Houd er rekening mee dat u niet in aanmerking komt om te vorderen op grond van deze clausule 10 als we u hebben geïnformeerd over de storing (en), schade of andere problemen met de goederen voordat u ze hebt gekocht (en het is vanwege hetzelfde probleem dat u nu wenst om ze terug te sturen); als u de Goederen hebt gekocht voor een ongeschikt doel dat noch voor de hand ligt noch bekend is bij Ons en het probleem het gevolg is van uw gebruik van de Goederen voor dat doel; of als het probleem het gevolg is van normale slijtage, verkeerd gebruik of opzettelijke of onvoorzichtige schade. Houd er ook rekening mee dat u Goederen naar Ons onder dit Artikel 10 niet kunt retourneren alleen omdat u van gedachten bent veranderd. Als u een consument in de Europese Unie bent, heeft u een wettelijk recht op een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen waarin u om deze reden Goederen kunt retourneren. Raadpleeg clausule 11 voor meer informatie.

10.3 Om goederen naar ons te retourneren om welke reden dan ook onder clausule 10, kunt u contact Us gebruiken om een ​​verzameling en terugzending te regelen. We zijn volledig verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van goederen onder dit artikel 10 en zullen u, waar nodig, vergoeden.

10.4 Restituties (geheel of gedeeltelijk, inclusief prijsverlagingen) onder dit artikel 10 worden uitgegeven binnen 14 kalenderdagen van de dag waarop Wij overeenkomen dat u recht hebt op de terugbetaling.

10.5 Alle restituties die op grond van dit artikel 10 worden uitgegeven, omvatten alle verzendkosten die door u zijn betaald toen de goederen oorspronkelijk waren gekocht.

10.6 Restituties onder dit artikel 10 worden gemaakt met dezelfde betaalmethode die u gebruikte bij het bestellen van de goederen.

10.7 Neem voor meer informatie over uw rechten als consument contact op met uw plaatselijke Citizens 'Advice Bureau of Trading Standards Office.

11. Annuleren en retourneren van goederen als u van gedachten verandert

11.1 Om een bestelling te annuleren moet uw bestelling in de staat "Verwerking" verkeren. Zodra het orderverzamelen is gestart, kan een order niet meer worden geannuleerd.

11.2 Als u een consument in de Europese Unie bent, hebt u een wettelijk recht op een "bedenktermijn" waarbinnen u de overeenkomst om welke reden dan ook kunt opzeggen. Deze periode begint zodra uw Order compleet is en Wij u uw Orderbevestiging hebben gestuurd, d.w.z. wanneer het Contract tussen u en ons tot stand is gekomen. U kunt ook om welke reden dan ook annuleren voordat We de Orderbevestiging versturen.

11.2.1. Als de Goederen in één keer aan u worden geleverd (of het nu gaat om enkele of meerdere artikelen), eindigt de wettelijke bedenktijd 14 kalenderdagen na de dag waarop u (of een door u aangewezen persoon) de Goederen ontvangt. 11.2.2. Indien de Goederen op afzonderlijke dagen in afzonderlijke termijnen worden geleverd, eindigt de wettelijke bedenktijd 14 kalenderdagen na de dag waarop u (of een door u aan te wijzen persoon) de laatste termijn van de Goederen ontvangt.

11.3. Als u gebruik wilt maken van uw recht om te annuleren op grond van dit artikel 11, dient u ons binnen de bedenktijd op de hoogte te stellen van uw beslissing. U mag dit doen op elke manier die u wenst, echter voor uw gemak. Annulering per e-mail of per post is van kracht vanaf de datum waarop u ons uw bericht stuurt. Houd er rekening mee dat de afkoelingsperiode hele kalenderdagen duurt. Als u Ons bijvoorbeeld uiterlijk op de laatste dag van de bedenktijd om 23:59:59 uur een e-mail of brief stuurt, is uw annulering geldig en geaccepteerd. Als u liever rechtstreeks contact met ons opneemt om te annuleren, gebruik dan de volgende gegevens: 11.3.1 Vanaf de dag dat u de Goederen ontvangt (en eigenaar bent van de Goederen) heeft u een recht van 30 kalenderdagen om de Goederen af te keuren en een volledige terugbetaling te ontvangen indien ze niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 11.3.2. Als u de Goederen niet wilt weigeren of als de afkeurperiode van 30 kalenderdagen is verstreken, kunt u om reparatie van de Goederen of een vervanging vragen. Wij dragen de hieraan verbonden kosten en voeren de reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardige overlast voor u uit. In bepaalde omstandigheden, wanneer een reparatie of vervanging onmogelijk of anderszins onevenredig is, kunnen wij u in plaats daarvan het alternatief (d.w.z. een vervanging in plaats van een reparatie of andersom) of een volledige terugbetaling aanbieden. Als u een reparatie of vervanging aanvraagt tijdens de afkeurperiode van 30 kalenderdagen, wordt die periode opgeschort terwijl Wij de reparatie of vervanging uitvoeren en hervat op de dag dat u de vervanging of reparatie van de Goederen ontvangt. Als er minder dan 7 kalenderdagen buiten de oorspronkelijke periode overblijven, wordt deze verlengd tot 7 kalenderdagen. 11.3.3. Indien, na een reparatie of vervanging, de Goederen nog steeds niet in overeenstemming zijn (of indien Wij dit niet kunnen doen zoals eerder beschreven, of niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstig ongemak voor u hebben gehandeld), kunt u het recht hebben om de Goederen tegen een gereduceerde prijs te houden, of ze af te wijzen in ruil voor een terugbetaling.

Geef ons in elk geval uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer.

11.4 We kunnen u vragen waarom u ervoor hebt gekozen te annuleren en we kunnen alle antwoorden die u geeft gebruiken om onze goederen en diensten te verbeteren, maar houd er rekening mee dat u niet verplicht bent om details te verstrekken als u dat niet wilt.

11.5 Houd er rekening mee dat u uw wettelijke recht om te annuleren onder dit artikel 11 kunt verliezen in de volgende omstandigheden:

11.5.1 Indien de Goederen om gezondheids- of hygiënische redenen zijn verzegeld en u deze Goederen na ontvangst heeft ontzegeld; 11.5.2 Indien de Goederen bestaan uit verzegelde audio- of video-opnamen (b.v. CD of DVD) of verzegelde computersoftware en u de Goederen na ontvangst hebt ontzegeld; 11.5.3 Indien de Goederen snel kunnen bederven, bijvoorbeeld bloemen of voedsel; 11.5.4 Indien de Goederen voor u gepersonaliseerd of op maat gemaakt zijn; 11.5.5 Indien de Goederen na ontvangst onafscheidelijk zijn vermengd met andere zaken (naar hun aard).

11.6 Gelieve ervoor te zorgen dat u de Goederen niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd dat u wilt annuleren op grond van dit artikel 11, aan ons retourneert.

11.7 U kunt de Goederen per post of via een andere geschikte bezorgservice naar keuze retourneren aan Ons retouradres op Xbite LTD, PO BOX 6039, Chesterfield, S44 9BN, GB. Bezoek de retourns pagina op onze site. Houd er rekening mee dat u de kosten van het retourneren van de Goederen aan ons moet dragen als u annuleert op grond van dit artikel 11.

11.8 Restituties op grond van dit artikel 11 zullen aan u worden gedaan binnen 14 kalenderdagen na de volgende:

11.8.1 De dag waarop Wij de Goederen terug ontvangen; of 11.8.2 De dag waarop u Ons (onder overlegging van bewijs) meedeelt dat u de Goederen hebt teruggezonden (indien dit eerder is dan de dag op grond van artikel 11.9.1); of 11.8.3. Indien Wij nog geen Orderbevestiging hebben verstrekt of de Goederen nog niet hebben verzonden, de dag waarop u Ons meedeelt dat u het Contract wilt annuleren.

11.9. In de volgende omstandigheden kan de restitutie op grond van dit artikel 11 worden verminderd:

11.10 Restituties op grond van dit artikel 11 zullen worden gedaan met behulp van dezelfde betalingsmethode die u gebruikt bij het bestellen van de Goederen.

12. Onze aansprakelijkheid voor consumenten

12.1 Wij zijn verantwoordelijk voor elk voorzienbaar verlies of enige schade die u lijdt als gevolg van Onze schending van deze Verkoopvoorwaarden (of het Contract) of als gevolg van Onze nalatigheid. Verlies of schade is te voorzien als het een duidelijk gevolg is van Onze schending of nalatigheid of als het door u en Ons wordt overwogen wanneer het Contract wordt gecreëerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet te voorzien is.

12.2 Wij leveren alleen goederen voor huishoudelijk en particulier gebruik door consumenten. We geven geen garantie of verklaring dat de goederen geschikt zijn voor commercieel, zakelijk of industrieel gebruik van welke aard dan ook (inclusief wederverkoop). Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbrekingen of voor verlies van zakelijke kansen.

12.3 Niets in deze Verkoopvoorwaarden is gericht op het beperken of uitsluiten van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers, agenten of onderaannemers); of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

12.4 Niets in deze Verkoopvoorwaarden beoogt uw wettelijke rechten als consument uit te sluiten of te beperken. Raadpleeg voor meer informatie over uw wettelijke rechten uw lokale Citizens Advice Bureau of Trading Standards Office.

13. Gebeurtenissen buiten onze controle (force majeure)

13.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in het nakomen van onze verplichtingen indien die mislukking of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: stroomstoring, storing van internetprovider, stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, rellen en andere burgerlijke onrust, brand, explosie, overstroming, stormen, aardbevingen, bodemdaling, daden van terrorisme (bedreigd of feitelijk), oorlogshandelingen (verklaard, niet verklaard, bedreigd, feitelijk of voorbereidingen voor oorlog), epidemie / pandemie of andere natuurramp, of enige andere gebeurtenis die redelijkerwijs buiten onze controle ligt.

13.2 Indien een gebeurtenis zoals beschreven in deze clausule 13 zich voordoet die waarschijnlijk een nadelige invloed heeft op onze uitvoering van een van onze verplichtingen onder deze verkoopvoorwaarden:

13.2.1 We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren; 13.2.2 We zullen alle redelijke stappen ondernemen om de vertraging te minimaliseren; 13.2.3 Voor zover we de vertraging niet kunnen minimaliseren, worden onze betroffen verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden (en dus het Contract) opgeschort en worden alle tijdslimieten waaraan We zijn gebonden dienovereenkomstig uitgebreid; 13.2.4 Wij zullen u informeren wanneer de gebeurtenis buiten Ons toezicht voorbij is en indien nodig details over nieuwe datums, tijden of beschikbaarheid van Goederen verstrekken; 13.2.5 Als de gebeurtenis buiten Ons toezicht langer duurt dan 30 dagen, annuleren wij het Contract en informeren we u over de annulering. Alle restituties die u als gevolg van die annulering verschuldigd bent, zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in elk geval binnen 7 dagen na de datum waarop het Contract is geannuleerd worden betaald; 13.2.6 Als een gebeurtenis buiten ons besturingselement plaatsvindt en u het contract als gevolg daarvan wilt annuleren, kunt u dit doen op elke manier die u wenst. Neem rechtstreeks contact met ons op om te annuleren. Gebruik de volgende gegevens: Online: Contact Formulier Post: Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD Geef ons in elk geval uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummer. Alle restituties die u verschuldigd bent als gevolg van een dergelijke annulering, worden u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is betaald en in elk geval binnen 7 werkdagen na de datum waarop het contract wordt geannuleerd.

14. Communicatie- en contactgegevens

Als u ons wilt contacteren met algemene vragen of klachten, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via @@[email protected]@, online via het contactformulier, of per post op Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

15. Klachten en feedback

15.1 We verwelkomen altijd de feedback van onze klanten en hoewel we altijd al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat je ervaring als klant van ons een positieve ervaring is, willen we toch van je horen of je een reden tot reclamatie hebt.

15.2 Positieve opmerkingen die gemaakt worden met betrekking tot de dienst die wij leveren, via e-mail of een andere social media outlet, kunnen gebruikt worden als getuigenis op de website. Als we uw commentaar als getuigenis gebruiken en u wilt niet dat dit publiekelijk wordt getoond, neem dan contact met ons op zodat we dit voor u kunnen verwijderen.

15.3 Als u een klacht wilt indienen over een aspect van uw omgang met ons, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

15.3.1 Schriftelijk bij Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD ; 15.3.2 Online via de Contactformulier

16. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (gegevensbescherming)

16.1 Alle persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, adres en telefoonnummer) zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act 1998 en uw rechten onder die wet.

16.2 We may use your personal information to:

16.2.1 Provide Our Goods and services to you; 16.2.2 Verwerk uw bestelling (inclusief betaling) voor de goederen; en 16.2.3 U informeren over nieuwe producten en / of diensten die bij ons beschikbaar zijn (als u opteert of eerder hebt gekozen om het te ontvangen). U kunt op elk moment vragen dat wij u deze informatie niet meer toesturen.

16.3 In bepaalde omstandigheden (als u bijvoorbeeld goederen op krediet wilt kopen) en met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan kredietreferentiesbureaus. Deze agentschappen zijn ook gebonden aan de Data Protection Act 1998 en moeten uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig gebruiken en bewaren.

16.4 We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

17. Andere belangrijke voorwaarden

17.1 We kunnen onze verplichtingen en rechten onder deze verkoopvoorwaarden (en krachtens het contract, indien van toepassing) overdragen aan een derde partij (dit kan bijvoorbeeld gebeuren als we onze onderneming verkopen). Als dit gebeurt, wordt u door Ons schriftelijk op de hoogte gebracht. Uw rechten onder deze Verkoopvoorwaarden worden niet beïnvloed en onze verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden worden overgedragen aan de derde partij die hieraan gebonden blijft.

17.2 U mag uw verplichtingen en rechten onder deze Verkoopvoorwaarden (en onder het Contract, indien van toepassing) niet overdragen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

17.3 Het contract is tussen u en ons. Het is niet bedoeld om enige andere persoon of derde partij op enigerlei wijze van dienst te zijn en een dergelijke persoon of partij heeft niet het recht om enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden af ​​te dwingen.

17.4 Indien een van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank of andere autoriteit, dan zullen die bepaling (en) als gescheiden van de rest van deze verkoopvoorwaarden worden beschouwd. De rest van deze verkoopvoorwaarden is geldig en afdwingbaar.

17.5 Geen falen of vertraging door Ons bij de uitoefening van enige van Onze rechten onder deze Verkoopvoorwaarden betekent dat Wij afstand hebben gedaan van dat recht en geen afstand door Ons van een schending van enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden betekent dat Wij afstand zullen doen van enige volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.

17.6 We kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd herzien in reactie op wijzigingen in relevante wetgeving en andere wettelijke vereisten. Als we deze verkoopvoorwaarden wijzigen in verband met uw bestelling, zullen we u van tevoren op de hoogte stellen van de wijzigingen en details verstrekken over hoe u kunt annuleren als u niet tevreden bent met hen. Als u ervoor kiest om te annuleren, moet u alle betrokken goederen die u al hebt ontvangen retourneren en zorgen wij voor een volledige terugbetaling (inclusief verzendkosten) die binnen 30 dagen na uw annulering wordt betaald.

18. Wet en jurisdictie

18.1 Deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen u en Ons (al dan niet contractueel) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

18.2 Als u een consument bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet in het land waar u woont. Niets in bovenstaande paragraaf 18.1 neemt afstand of vermindert uw rechten als consument om op die bepalingen te vertrouwen.

18.3 Als u een consument bent, zijn geschillen, controverses, procedures of claims tussen u en ons met betrekking tot deze algemene voorwaarden of de relatie tussen u en ons (contractueel of anderszins) onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Engeland. , Wales, Schotland of Noord-Ierland, zoals bepaald door uw residentie.

18.4 Als u een bedrijf bent, zijn alle geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, de relatie tussen u en Ons, of enige daaruit voortvloeiende of hiermee verband houdende zaken (contractueel of anderszins) onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland & Wales.

19. Roov Day Terms & Conditions

19.1 All deals are allocated a specific amount of “deal stock”, with a minimum quantity of 200 available. Once the allocated deal stock has sold, the deal will expire, and the product will revert back to the non-deal price.

19.2 Once the deal has ended, either by the deal expiring or the deal stock selling out, we will not offer any refunds, or partial refunds to match the deal price.

19.3 Deal stock can not be reserved, in order to secure your item you must place your order. Placing an order does not guarantee the stock will be allocated to you, due to the expected frequency of sales on the day your order may be cancelled if we were unable to successfully allocate deal stock to your order.

19.4 All products on deals have a quantity limit per user/household. Any users found to be abusing this rule by opening multiple accounts to order a higher quantity of a product risk having all Roov Day orders cancelled.

19.5 Postage costs cannot be combined or refunded for subsequent orders due to orders being processed and dispatched at the point of receiving your order.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.