Toon Winkelmand (0)
DRAGONBALL

Privacybeleid

Achtergrond

shop4nl.com begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor uen dat u zich bekommert om de manier waarop uw persoonlijke gegevens online worden gebruikt en gedeeld. Wij respecteren en waarborgen de privacy van iedereen die deze website bezoekt, shop4nl.com ("onze site") en zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op de manieren die hier word beschreven en op een wijze die in overeenstemming is met Onze verplichtingen en jouw rechten op grond van de wet.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat je het begrijpt. Uw acceptatie van ons privacybeleid wordt geacht te hebben plaatsgevonden op uw eerste gebruik van onze site. Als je dit Privacybeleid niet accepteert en hiermee instemt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site.

1. Definities en Interpretaties

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

"Mijn Account" betekent een account vereist voor toegang tot en/of gebruik van bepaalde gebieden en functies van onze site;
"Cookies" betekent een klein tekstbestand dat door onze site op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer je bepaalde delen van onze site bezoekt en/of wanneer je bepaalde functies van onze site gebruikt. Details van de cookies die door onze site worden gebruikt, zijn uiteengezet in sectie 13 hieronder;
"Cookie Law" betekent de relevante delen van de Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) voorschriften 2003;
"persoonlijke gegevens" betekent alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens. In dit geval betekent dit persoonlijke gegevens die u ons via onze site verstrekt. Deze definitie neemt, waar van toepassing, de definities op die zijn opgenomen in de EU-verordening 2016/679 - de algemene verordening gegevensbescherming ("GDPR"); en
"Wij / ons / onze" betekent Xbite Ltd, een naamloze vennootschap geregistreerd in England onder bedrijfsnummer 6520821, waarvan het geregistreerde adres Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD

2. Informatie Over Ons

2.1 Onze site is eigendom van en wordt beheerd door Xbite Ltd, een naamloze vennootschap geregistreerd in England onder bedrijfsnummer 6520821, waarvan het geregistreerde adres Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD is.

2.2 Ons VAT nummer is 928 8279 70.

3. Wat Dekt Dit Beleid?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze site. Onze Site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites. Wij adviseren u om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

4. Uw Rechten

4.1 Als gegevenssubject, heeft u de volgende rechten onder de AVG, die dit beleid en ons gebruik van persoonlijke gegevens hebben ontworpen om te handhaven:

4.1.1 Het recht op informatie over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens; 4.1.2 Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren (zie sectie 12); 4.1.3 Het recht op rectificatie als enige persoonlijke gegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn (neem contact met ons op met behulp van de details in sectie 14); 4.1.4 Het recht om te worden vergeten - dwz het recht om ons te vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen die wij van u houden (wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts voor een beperkte tijd, zoals uitgelegd in hoofdstuk 6, maar als u wilt dat wij het verwijderen, neem eerder contact met ons op via de gegevens in sectie 14); 4.1.5 Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (dat wil zeggen voorkomen); 4.1.6 Het recht op gegevensportabiliteit (verkrijgen van een kopie van uw persoonlijke gegevens voor hergebruik bij een andere dienst of organisatie); 4.1.7 Het recht om ons te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden; en 4.1.8 Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

4.2 Als u reden hebt om een klacht in te dienen over Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de gegevens in hoofdstuk 14 en we zullen ons best doen om het probleem voor u op te lossen. Als wij niet kunnen helpen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het Verenigd Koninkrijk, het bureau van de Information Commissioner.

4.3 Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

5. Welke gegevens verzamelen we?

Afhankelijk van uw gebruik van onze website, kunnen wij enkele of alle van de volgende persoonlijke gegevens verzamelen (zie ook sectie 13 over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en ons Cookiebeleid):

5.1 naam;

5.2 contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;

5.3 demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;

5.4 IP-adres;

5.5 webbrowser type en versie;

5.6 besturingssysteem;

5.7 een lijst met URL's die beginnen met een verwijzende site, uw activiteit op onze site en de site waar u naartoe gaat;

6. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

6.1 Alle persoonlijke gegevens worden veilig verwerkt en opgeslagen, niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de reden (en) waarvoor het voor het eerst werd verzameld. Wij zullen te allen tijde aan onze verplichtingen voldoen en uw rechten onder de AVG waarborgen. Zie sectie 7 hieronder voor meer informatie over beveiliging.

6.2 Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens zal altijd een wettelijke basis hebben, hetzij omdat dit noodzakelijk is voor onze uitvoering van een contract met u, omdat u heeft ingestemd met Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld door u te abonneren op e-mails), of omdat het zit in onze legitieme belangen. We kunnen uw gegevens met name gebruiken voor de volgende doeleinden:

6.2.1 Uw account verstrekken en beheren; 6.2.2 Verstrekking en beheer van uw toegang tot onze site; 6.2.3 Personaliseren en afstemmen van uw ervaring op onze site; 6.2.4 Onze producten aan u leveren (houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben om een ​​contract met u aan te gaan); 6.2.5 Personaliseren en afstemmen van onze producten voor u; 6.2.6 Beantwoorden van e-mails van u; 6.2.7 U e-mails bezorgen waarvoor u zich hebt aangemeld (u kunt zich op elk gewenst moment afmelden of afmelden door klikken op de link waarmee je je afmeldt in e-mails die we je sturen, of door je af te melden via het communicatiecentrum; 6.2.8 Analyse van uw gebruik van onze site en het verzamelen van feedback om ons in staat te stellen onze site en uw gebruikerservaring voortdurend te verbeteren;

6.3 Met uw toestemming en / of waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen wij uw gegevens ook voor marketingdoeleinden gebruiken, bijvoorbeeld door contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, sms of post met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten. We zullen u echter geen ongevraagde marketing of spam sturen en zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat wij uw rechten volledig beschermen en voldoen aan onze verplichtingen krachtens de AVG en de privacy- en elektronische communicatie (EG-richtlijn) 2003.

6.4 Derden (inclusief Google AdSense) waarvan de inhoud op onze site wordt weergegeven, kunnen cookies van derde partijen gebruiken, zoals hieronder beschreven in sectie 13. Raadpleeg sectie 13 voor meer informatie over het beheren van cookies. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de activiteiten van dergelijke derden, noch over de gegevens die zij verzamelen en gebruiken en u adviseren om het privacybeleid van dergelijke derden te controleren.

6.5 U hebt het recht om te allen tijde uw toestemming aan Ons in te trekken met gebruik van uw persoonlijke gegevens en om te verzoeken dat wij deze verwijderen.

6.6 We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de reden (en) waarvoor deze voor het eerst werd verzameld.

7. Hoe en waar slaan we uw gegevens op?

7.1 We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om deze te gebruiken zoals hierboven beschreven in sectie 6 en / of zolang als wij uw toestemming hebben om deze te bewaren.

7.2 Uw gegevens worden alleen in het VK opgeslagen.

8. Do We Share Your Data?

8.1 Onverminderd sectie 8.2, zullen we uw gegevens niet delen met derden voor welke doeleinden dan ook.

8.2 In bepaalde omstandigheden, kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens in ons bezit te delen, waaronder uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld wanneer we betrokken zijn in een gerechtelijke procedure, wanneer we voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie.

8.3 We kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven in onze groep. Dit omvat onze holdingmaatschappij en haar dochterondernemingen.

8.4 We kunnen in sommige gevallen een contract afsluiten met derden om namens u diensten aan u te leveren. Deze kunnen betalingsverwerking, levering van goederen, faciliteiten voor zoekmachines, advertenties en marketing omvatten. In sommige gevallen hebben de externe partijen mogelijk toegang nodig tot sommige of al uw gegevens. Wanneer uw gegevens voor een dergelijk doel zijn vereist, zullen Wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en veilig worden behandeld en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde op grond van de wet.

8.5 We kunnen statistieken verzamelen over het gebruik van onze site, inclusief gegevens over verkeer, gebruikspatronen, gebruikersnummers, verkoop en andere informatie. Al dergelijke gegevens worden geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens of geanonimiseerde gegevens die kunnen worden gecombineerd met andere gegevens en worden gebruikt om u te identificeren. We kunnen van tijd tot tijd dergelijke gegevens delen met derde partijen, zoals potentiële investeerders, gelieerde ondernemingen, partners en adverteerders. Gegevens worden alleen gedeeld en gebruikt binnen de grenzen van de wet.

8.6 De externe verwerkers van gegevens die door Ons worden gebruikt en hieronder zijn vermeld, bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte ("de EEA") (de EEA bestaat uit alle EU-lidstaten, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Waar we persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER, zullen Wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo veilig en veilig worden behandeld als het zou zijn binnen het Verenigd Koninkrijk en onder de GDPR.

8.7 In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens waarover wij beschikken te delen, bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens, wanneer we betrokken zijn in een gerechtelijke procedure, wanneer we voldoen aan wettelijke vereisten, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie.

9. Wat gebeurt er als ons bedrijf van eigenaar verandert?

9.1 We kunnen van tijd tot tijd onze activiteiten uitbreiden of verminderen en dit kan de verkoop en / of de overdracht van controle over ons bedrijf of een deel daarvan met zich meebrengen. Alle persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, worden, indien relevant voor elk onderdeel van Ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat onderdeel overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, volgens de voorwaarden van dit Privacybeleid, worden toegestaan om die gegevens alleen te gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk door Ons werden verzameld.

9.2 In het geval dat uw gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u niet van tevoren gecontacteerd en op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

10. Hoe kunt u uw gegevens beheren?

10.1 Wanneer u persoonlijke gegevens verzendt via onze site, kunt u opties krijgen om Ons gebruik van uw gegevens te beperken. In het bijzonder proberen Wij u een sterke controle te geven op Ons gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van Ons die u kunt doen door u af te melden met behulp van de links in Onze e-mails en op het moment van het verstrekken van uw gegevens).

10.2 Mogelijk wilt u zich ook aanmelden voor een of meer van de voorkeursservices die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn: de telefoonvoorkeurenervice ("de TPS"), de Corporate Telephone Preference Service ("the CTPS") en de mailingvoorkeurenervice ( "De MPS"). Deze kunnen u helpen voorkomen dat u ongevraagde marketing ontvangt. Houd er echter rekening mee dat deze services u er niet van weerhouden om marketingcommunicatie te ontvangen die u hebt goedgekeurd.

11. Uw recht om informatie achter te houden

11.1 U hebt toegang tot bepaalde delen van onze website zonder enige gegevens te verstrekken. Om alle functies en functies die beschikbaar zijn op onze site te gebruiken, moet u mogelijk bepaalde gegevens verzamelen of toestaan.

11.2 U mag Ons gebruik van cookies beperken. Zie sectie 13 en Ons Cookiebeleid voor meer informatie.

12. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw gegevens?

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard (waar dergelijke gegevens worden bewaard). Onder de GDPR zijn geen kosten verschuldigd en wij zullen alle informatie die in antwoord op uw verzoek wordt verstrekt kosteloos verstrekken. Neem contact met ons op voor meer informatie over de contactpagina , of gebruik de contactgegevens hieronder in sectie 14.

13. Ons gebruik van cookies

Onze Site kan bepaalde first party Cookies op uw computer of apparaat plaatsen en openen. First party-cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en alleen door ons worden gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze site te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren. Door onze website te gebruiken, kunt u ook bepaalde externe cookies op uw computer of apparaat ontvangen. Cookies van derden zijn die geplaatst door websites, diensten en / of andere partijen dan ons. Cookies van derden worden op onze site gebruikt voor advertentieservices. Onze site maakt bovendien gebruik van analysediensten van Google, die ook cookies gebruiken. Website-analyse verwijst naar een reeks hulpmiddelen die wordt gebruikt om gebruiksstatistieken te verzamelen en te analyseren, waardoor Ons beter inzicht krijgt in hoe mensen Onze Site gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid.

14. Contact opnemen met ons

Als u vragen heeft over onze site of dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, per telefoon op @@[email protected]@ of per post op Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD . Zorg ervoor dat uw vraag duidelijk is, vooral als het een verzoek om informatie betreft over de gegevens die wij over u bewaren (zoals onder sectie 12, hierboven).

15. Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen (bijvoorbeeld als de wet verandert). Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van onze site na de wijzigingen. We raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.