shop4nl - gaming essentials

Privacy Beleid

Privacy policy & cookies Shop4NL

Shop4NL respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van zijn website. Shop4NL garandeert dat de door U verstrekte persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld. Door gebruik te maken van de website stemt U ermee in dat Shop4NL de door U verstrekte gegevens overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy mag verwerken. Uw gegevens worden primair gebruikt voor de uitvoering van met U gesloten overeenkomsten. Voor het plaatsen van bestellingen zijn ten minste de volgende gegevens benodigd:

De door U verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de met U gesloten overeenkomsten nodig is. De derden aan wie uw gegevens worden verstrekt, zullen uw gegevens eveneens conform het bepaalde in deze privacy policy vertrouwelijk behandelen. Van U ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden verkocht. De op de website door U ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden door Shop4NL slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van met U gesloten overeenkomsten of krachtens wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Nieuwsbrieven afkomstig van Shop4NL, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties, ontvangt U uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt U geen aanbiedingen van derden. Indien U niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Shop4NL dan kunt U dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Gebruikersstatistieken

Shop4NL verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers. In dat kader maakt Shop4NL bijvoorbeeld gebruik varen Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Shop4NL zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers te verzamelen. Noch Shop4NL, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker. U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien U het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat U de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens en het bijhouden van virtuele winkelwagentje mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Indien U nog vragen heeft over de privacy policy van Shop4NL , dan kunt U schriftelijk per post, per E-mail of telefonisch contact opnemen. Shop4NL helpt U graag indien U vragen heeft over de door U verstrekte gegevens of indien U uw gegevens wilt wijzigen, inzien of wilt laten verwijderen. U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de door U opgegeven persoonsgegevens.